Junta

La Junta es va constituir el juny de 2016 al ser la única alternativa a la presidència de Salvador Gil Garcia que, juntament amb el fins aleshores Secretari, Enric Bernadas, es desvinculaven de la direcció del club després de prop de setze anys. El Tresorer de la Junta sortint, Jordi Besa, encapçala una nova Junta per continuar el projecte esportiu, econòmic i social, iniciat el juliol de 2013.

 

President JORDI BESA VALLS

Vice-president JOSEP-MARIA GARRETA CASTELLTORT

Secretaria NÚRIA DÍAZ LORCA

Tresorera MERCÈ TERMENS GRAELLS

Vocal NOEMÍ LÓPEZ

Vocal FÀTIMA URTEAGA

Vocal RAQUEL EGEA CORTÉS

Vocal BERNAT CARO